Mikael Stjernberg blir ny informationssamordnare på SKR. Han efterträder Peter Carlsson, som vid årsskiftet tillträdde en tjänst i Svenska kyrkan, Skara stift. Mikael Stjernberg kommer närmast från PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) där han sedan 2000 arbetat som press- och medieansvarig. Mikael tillträder tjänsten på SKR den 12 mars men kommer innan dess att medverka i planeringstillfällen. Under våren kommer han även att arbeta med kommunikation för Ekumenik i Norden.

Fortsätt läsa mer från oss