Under temat ”Skapelsefeber!” vill Kyrkornas globala vecka 18-25 november samla landets alla kyrkor, församlingar och organisationer i ett gemensamt grepp på klimatfrågorna. Utgångspunkten är den kristna synen på skapelsen och vårt ansvar att förvalta den.

”Guds skapelse är en helhet med både människor, natur, djur och miljö. Hur vi lever våra liv både påverkar och påverkas av förändringar i klimatet. De som är mest utsatta drabbas hårdast. Att förvalta skapelsen är därför en av våra viktigaste uppgifter i arbetet för en rättvis värld. ” Det skriver Sveriges Kristna Råds ordförande Anders Arborelius och generalsekreterare Sven-Bernhard Fast i en uppmaning som nu går till 5000 församlingar och lokala ekumeniska råd om att satsa på veckan.

Sveriges Kristna Råds styrelse har uttryckt en tydlig önskan om att alla landets kyrkoledare ska ställa sig bakom uppmaningen. 2006 deltog över 1100 församlingar i Kyrkornas globala vecka, samtidigt som kyrkoledare och organisationsledare skrev debattartiklar och uppvaktade biståndsministern. Hela 78 % av landets församlingar känner nu till den gemensamma satsningen och antalet som aktivt deltar ökar. Detta visar en utvärdering som SKR nyligen gjort.
– Kyrkornas globala vecka har blivit både ett redskap för församlingarna att ta upp rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter, och ett viktigt forum för samverkan mellan samfund, kristna biståndsorganisationer och studieförbund. I år har vi ett mycket aktuellt tema och vi tror på en ännu större aktivitet denna gång, säger Sofia Walan, projektansvarig på Sveriges Kristna Råd.

Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Caritas, Diakonia, Kyrkornas U-fond, Liv & Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda, Sensus Studieförbund och Svenska missionsrådet .I inspirationsmaterial och aktiviteter inför Globala veckan medverkar bland annat författaren och debattören Stefan Edman, Etik & Energi och andra aktörer inom miljöområdet samt internationella gäster. Inför veckan tar de arrangerande organisationerna fram underlag för gudstjänster, temasamlingar, teologisk fördjupning, värderingsövningar, drama för barn, tipspromenader och tips på aktiva handlingar för förändring. Ett särskilt fokus läggs i år på ortodox skapelseteologi och liturgi.

Fortsätt läsa mer från oss