Styrelsen för SKR 10 september 2015
Styrelsemöte för Sveriges kristna råd den 10 september med god uppslutning av landets kyrkoledare. Mötesordförande är biskop Anders Arborelius. Foto: Mikael Stjernberg.

”Jag var hemlös och ni tog hand om mig” (Matteusevangeliet 25:35)

Dessa Jesu ord är idag oerhört relevanta.

Vi har svårt att ta in att vi idag ser de största flyktingströmmarna som Europa upplevt sedan andra världskrigets slut för 70 år sedan. Cirka 60 miljoner människor är på flykt, två tredjedelar är internflyktingar i sitt eget land och resten flyr desperat över gränserna. De flesta till något grannland och en del av dessa, kanske en knapp miljon, söker sig till Europa. Flyktingarnas situation påverkar oss alla.

När vi idag har samlats till styrelsemöte för Sveriges kristna råd, har vi bland annat samtalat om allvaret i flyktingsituationen. Vi ser med glädje och tacksamhet på det stora engagemang som svenska folket visar på olika sätt. Samtidigt ser vi stora behov där vi alla har ett konkret ansvar att göra en insats.


Vi uppmanar alla att
– Välkomna medmänniskor som är på flykt
– Om det finns möjlighet, bli god man för ett ensamkommande flyktingbarn
– Samverka med goda initiativ som redan görs av kyrkor, organisationer och privatpersoner

Vi uppmanar beslutsfattare att
– Verka för säkra vägar in i Europa och en säker asylprövning
– Verka för en solidarisk hållning mellan såväl länder inom EU som kommuner i Sverige

Vi uppmuntrar våra församlingar att
– Ställa gemensamma lokaler till förfogande, som till exempel församlingshem, lägergårdar och skolor
– Ställa personal och ekonomiska resurser till förfogande

Vi uppmuntrar varje troende till bön, enskilt och i församlingens gudstjänster
Använd gärna bönen nedan.

Styrelsen för Sveriges kristna råd den 10 september 2015.


Förbön för människor på flykt:

Herre, ingen människa är en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: ta vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.
Var nära alla dem
som måste söka sitt uppehälle i främmande land,
utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.

Ge oss öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ett landsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.

Hjälp oss här i Sverige att kunna möta flyktingar
med öppenhet och omsorg.
Vi ber för dem som har ansvar för vår flyktingpolitik.
Vi ber för alla dem som på olika sätt hjälper flyktingar.
Vi ber för alla som engagerar sig känslomässigt för flyktingar
men känner sig maktlösa.
Herre, ge oss mod och kraft att orka vara till för varandra.

Låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
låt ditt Rike komma,
så att människor kan leva som syskon.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

(Bönen bygger på Bön för flyktingar ur Oremus, Svensk katolsk bönbok, 6:e uppl. 2008, s. 260f.)

Fortsätt läsa mer från oss