Sveriges kyrkor, samfund och kristna organisationer gör 16-23 november en landsomfattande satsning på klimatfrågan där lokala aktiviteter ska få global effekt. Satsningen har rubriken ”Skapelsefeber”. Försvarsministern debatterar miljö, konfirmander har modevisning av second?handkläder, landshövding Mats Svegfors predikar och Sverige gästas av en kenyansk expert på klimat- och fredsfrågor.   Satsningen sker under den årliga kampanjen ”Kyrkornas globala vecka” och kopplar ihop klimat och fred.

Två tredjedelar av världens befolkning lever i länder som löper hög risk för väpnad konflikt eller politisk instabilitet i spåren av ett förändrat klimat. Det visar en rapport som presenterades av Sida i början av 2008. Det går inte att förneka klimatförändringarnas betydelse för fattiga människors liv. I Sydostasien brottas människor med den utsatthet som allt fler naturkatastrofer innebär. I Kenya har bristen på vatten lett till stridigheter.

Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammas dessa frågor och kyrkorna bidrar till att hejda klimatförändringarna både genom att tala med makthavare och genom att uppmana till en förändrad livsstil.

Internationell gäst
Under veckan gästas Sverige av Olivia Kibui Mbugua från National Council of Churches of Kenya, (NCCK). Olivia Kibui Mbugua har lång erfarenhet av arbete i regioner där knappa naturresurser orsakar konflikt. Hon kommer att medverka vid ett flertal arrangemang under veckan i Sverige och möta såväl regeringsföreträdare som ungdomar.

Aktiviteter
Förutom alla de gudstjänster och aktiviteter som lokala kyrkor gör under rubriken ”Skapelsefeber” sker bland annat följande:
– Försvarsminister Sten Tolgfors medverkar vid ett riksdagsseminarium med miljötema.
– EU-parlamentarikern Anders Wijkman talar i Västerås under temat ”Konsumtion till döds!”.
– Koldioxidbantaren Staffan Lindberg underhåller i Uppsala domkyrka i showen ”Det finns bara dåliga kläder”.
– S:t Sigfrids folkhögskola anordnar en heldag med temat ”Jorden har feber”.
– Skapelsemusikalen Gryningsljus sätts upp i Sollentuna.
– Second-handklädvisning och vattenutställning i Laxå.
– Musikkonfirmanderna sjunger, spelar och dansar mitt emot kassorna på Maxi i Kalmar.
– Ann-Kristin Svensson, ekologisk lantbrukare, pratar om ”Vitsen med ekologiska höns och kor”.
– Fotoutställning i Torsby med temat ”Skapelsefeber”.
– Kan elbilen klara klimatkrisen?
– Seminarium i Västerås.

Om Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka firas årligen i anslutning till domssöndagen i november. Temat i år är ”Skapelsefeber” och handlar om skapelsen, klimat och fred. Kyrkornas globala vecka arrangeras av kyrkorna i Sveriges Kristna Råd i samverkan med en rad organisationer.
— Vi möter ett stort intresse för årets vecka och tema ute i landets församlingar. Allt det material vi tagit fram har gått åt och vi får rapport efter rapport från församlingar som berättar vad de ska göra. Det handlar om allt från enstaka gudstjänster till veckolånga satsningar, säger Johanna Olaison, projektansvarig för Kyrkornas globala vecka vid Sveriges Kristna Råd.

Fortsätt läsa mer från oss