Sveriges kyrkor, samfund och kristna organisationer gör 18-25 november en landsomfattande satsning på att göra klimatfrågan angelägen i både de egna leden och för omvärlden. Satsningen har rubriken ”Skapelsefeber”. Miljöministern predikar, konfirmander tävlar om bästa klimatförbättringsidén, ärkebiskopen radiotalar och Sverige gästas av indisk expert på klimatfrågor.

Satsningen sker under den årliga kampanjen ”Kyrkornas globala vecka” och kopplar ihop klimat och rättvisa.
– Det allra viktigaste för oss som kyrkor och kristna är budskapet om en god skapelse till för alla. För oss handlar klimatförändringarna därför också om rättvisa. Förändringarna beror på hur vi i väst lever samtidigt som den fattiga delen av världen drabbas hårdast, säger Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och vice ordförande i Sveriges Kristna Råd, som är huvudarrangör av Kyrkornas globala vecka.
– Under Kyrkornas globala vecka vill vi bidra till att hejda klimatförändringarna både genom att tala med makthavare och börja förändra vår egen livsstil.

Internationell gäst
Under veckan gästas Sverige av Dr Nafisa D´Souza från Indian Network on Ethics and Climate Change (INECC). Nafisa D´Souza är en auktoritet inom klimatområdet med bl a FN som uppdragsgivare. Hon kommer att medverka vid ett flertal arrangemang under veckan i Sverige och möta såväl regeringsföreträdare som ungdomar.

Aktiviteter
Förutom alla de gudstjänster och aktiviteter som lokala kyrkor gör under rubriken ”Skapelsefeber” sker bland annat:
• Miljöminister Andreas Carlgren predikar i Ansgarskyrkan i Västerås.
• Heldagsseminarium i Kolmårdenkyrkan med medverkan av bl a Martin Palmer, rådgivare till FNs generalsekreterare i frågor om världsreligionerna och klimatfrågan, Jens Holm, EU-parlamentariker och ledamot i EUs tillfälliga klimatutskott, samt Svante Bodin, miljödepartementet.
• Seminarium i riksdagshuset med Dr Nafisa D´Souza, statssekreterare Joakim Stymne från UD och riksdagens miljönätverk.
• Seminarium i Lund med författaren och miljödebattören Stefan Edman.
• Ungdomshelg i Linköping med de kristna ungdomsförbunden.
• Klimatshow med artisten Staffan Lindberg.
• Miljökonferens i Vingåker med Birger Schlaug och Sofia Walan.
• Seminarium i Uppsala tillsammans med Uppsala centrum för hållbar utveckling.
• Radiogudstjänster både 18 och 25 november med tema Skapelsefeber. Medverkar gör bl a Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska Missionskyrkans föreståndare Göran Zettergren.

Om Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka firas årligen i anslutning till domssöndagen i november. Temat i år är ”Skapelsefeber” och handlar om skapelsen, klimat och rättvisa. Kyrkornas globala vecka arrangeras av kyrkorna i Sveriges Kristna Råd i samverkan med en rad organisationer.
– Vi möter ett stort intresse för årets vecka och tema ute i landets församlingar. Allt det material vi tagit fram har gått åt och vi får rapport efter rapport från församlingar som berättar vad de ska göra. Det handlar om allt från enstaka gudstjänster till veckolånga satsningar, säger Sofia Walan, projektansvarig för Kyrkornas globala vecka vid Sveriges Kristna Råd.

Fortsätt läsa mer från oss