dagen debatt

DEBATT När Gud skapade såg han hur det var gott, jorden, vattnet, fiskarna, djuren och människorna. När vi i många kyrkor samlas till gudstjänst första advent gör sig världens ledare och beslutsfattare redo att åka till Paris, en stad som just nu är starkt i vårt medvetande. Deras uppgift är att fatta viktiga och förhoppningsvis modiga beslut vid COP21 för att stoppa klimatförändringarnas negativa utveckling. Det är drastiska val som måste göras för att bevara vår värld, vårt hem.

Kyrkornas globala vecka avslutades för bara några dagar sedan. På många håll har gudstjänster firats där vi i förundran över skapelsens storhet också suckat i oro över vår framtid. Vi har en jord att leva på, men hur länge? Många religioner enas i övertygelsen om en kraft, Gud, som bär och värnar skapelsen men för att det ska vara möjligt måste människan göra sitt i att värna och bevara den jord Gud älskar. Låt oss be för modiga beslut i Paris och låt oss be för fred och säkerhet när världens ledare samlas till detta viktiga möte.

Samtidigt som jorden blir alltför varm ser vi hur klimatet mellan människor kallnar och hårdnar över hela vår värld. Det pågår fortfarande flera krig i Mellanöstern som sprider oro och terror till Europa och Sverige. Människovärdet är i fara. Gränser mellan människor och länder blir skarpare och i stället för ett enda stort ”vi” av mänskligheten skapas ”vi och de”. I en tid när gemensamma beslut för jordens framtid måste fattas behövs också aktioner för mänsklighetens framtid. För fred, vänskap och dialog.

Vi står inför advent och juletid. Den ortodoxa julfastan har redan börjat. I år är längtan efter en frälsare och fredsfurste ytterst påtaglig. Liksom frälsarens familj är det idag många som möts av härbärgen som inte räcker till. Många, ofattbart många, människor är på flykt i vår värld.

Budskapet som gick mellan olika heliga rum första veckan i februari med uppmaning från åtta religioner i Sverige att Vägra hata! är mycket viktigt. Änglarna som fyller himmelen den natt då Jesus föds ser herdarnas förfäran och säger det Jesus själv kommer upprepa flera gånger: ”Var inte rädda”. Låt det budskapet höras från våra kyrkor i advents – och jultid.

Var inte rädda. Vägra hata. Jorden är Herrens. Änglarna fortsätter och sjunger ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred”. Låt lovsången ljuda också i vår tid och trotsa mörker och oro som hotar; en alltför varm jordglob och ett för kallt mellanmänskligt klimat där gränser stängs och murar byggs.

Många församlingar gör idag stora insatser genom att öppna sig för människor på flykt från krig och fattigdom. Många gör val och tar steg för klimaträttvisa.

Med tacksamhet för alla som skrivit under uppropet ”Act Now for Climate Justice” och med tacksamhet för alla som sprider evangelium – ett hoppets budskap – genom att upplåta sängplatser, bidra med kläder och medmänsklighet till människor som söker sig till oss. Vi uppmanar till bön i adventstid för ledare att fatta modiga beslut i Paris och att freden ska komma.

Låt oss be med ord ur Psalm 24:
”Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare. Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, Du Jakobs Gud. Portar, öppna er vida! Höj er uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in”.

För Sveriges kristna råd, presidiet:
Anders Arborelius, Biskop, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benyamin Atas, Ärkebiskop, Syrisk Ortodoxa kyrkan
Lasse Svensson, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Karin Wiborn, Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Läs artikeln i tidningen Dagen

http://www.dagen.se/debatt/skr-m%C3%A4nniskov%C3%A4rdet-%C3%A4r-i-fara-1.477695

 

Fortsätt läsa mer från oss