Presidet för Sveriges kristna råd: Lasse Svensson, Anders Arborelius, Antje Jackelén, Karin Wiborn och Dioscoros Benyamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg.

Det öppna brevet från Sveriges kristna råd överlämnades personligen av Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn till Margot Wallström under måndagseftermiddagen. Sveriges kristna råd var tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer inbjudna till ett möte med utrikesministern som handlade om kärnvapenavtalet.

Det nya FN-avtalet som förbjuder kärnvapen (TPNW) öppnar för underskrifter hos FN den 20 september. Det har tagits fram av ett stort antal nationer.

Kyrkorna har under lång tid argumenterat för nedrustning och övertygelsen att såväl innehav som bruk av kärnvapen är oacceptabelt. I denna tradition beslöt styrelsen för Sveriges kristna råd i sitt möte den 6 september att skicka ett brev till regeringen där man vädjar att Sverige ska bidra till att avtalet träder i kraft. I brevet uppmanas regeringen att underteckna avtalet den 20 september, och, om möjligt, bli en av de första 50 staterna som ratificerar det.

I brevet skriver kyrkoledarna bland annat: Vi välkomnar att 122 staters regeringar den 7 juli 2017 sa ja till det nya avtalet. Kyrkornas världsråd, som vi är relaterade till, har medlemskyrkor i många av dessa stater som ser fram emot att avtalet ska träda i kraft. Tyvärr är stater som innehar kärnvapen fortsatt ovilliga att förhandla om kärnvapnens avveckling. Om en majoritet av FNs medlemmar tidigt skriver under TPNW skulle det vara en tydlig manifestation av att alla stater, utifrån internationell lag, har gemensamt ansvar för att eliminera kärnvapen.”

Sveriges kristna råd uppmanar regeringen:
– att så fort som möjligt skriva under FNs avtal som förbjuder kärnvapen,
– att statsministern eller utrikesministern förenar sig med andra staters ledare i det högnivåmöte som ingår i FNs generalförsamling och där signerar TPNW den 20 september.

Brevet till Margot Wallström är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd som består av Antje Jackelén (ordförande), ärkebiskop, Svenska kyrkan, Anders Arborelius, kardinal, Stockholms katolska stift, Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan och Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Karin Wiborn överlämnar brevet till Margot Wallström.

 

Brevet i sin helhet:

till
Sveriges regering
att Margot Wallström
Urikesdepartementet
Regeringskansliet
103 33  Stockholm

Hej.

Hälsningar från kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges kristna råd.

Kyrkorna har under lång tid argumenterat för nedrustning och övertygelsen att såväl innehav som bruk av kärnvapen är oacceptabelt. I denna tradition beslöt styrelsen för Sveriges kristna råd i sitt möte den 6 september att skicka detta brev till Sveriges regering.

Det nya FN-avtalet som förbjuder kärnvapen (TPNW) öppnar för underskrifter hos FN den 20 september. Det har tagits fram av ett stort antal nationer. Med detta brev uppmanar vi regeringen att se till att Sverige bidrar till att avtalet träder i kraft.

Vi uppmanar regeringen
– att så fort som möjligt skriva under FNs avtal som förbjuder kärnvapen,
– att statsministern eller utrikesministern förenar sig med andra staters ledare i det högnivåmöte som ingår i FNs generalförsamling och där signerar TPNW den 20 september 2017.

Vi välkomnar att 122 staters regeringar den 7 juli 2017 sa ja till det nya avtalet. Kyrkornas världsråd, som vi är relaterade till, har medlemskyrkor i många av dessa stater som ser fram emot att avtalet ska träda i kraft.

Tyvärr är stater som innehar kärnvapen fortsatt ovilliga att förhandla om kärnvapnens avveckling. Om en majoritet av FNs medlemmar tidigt skriver under TPNW skulle det vara en tydlig manifestation av att alla stater, utifrån internationell lag, har gemensamt ansvar för att eliminera kärnvapen.

Vi uppfattar att det gjordes en omfattande utredning som motiverade Sveriges klara ställningstagande att stödja diskussionerna om denna fråga i förhandlingarna i FNs första kommitté under oktober 2016. Vi utgår från att slutsatserna från den utredningen kommer att vara ett viktigt underlag för den nya utredning som tillsatts och som vi hoppas kommer att arbeta fokuserat så att den snabbt kan leda till resultat. Vi menar att en snar underskrift från Sveriges sida är viktig, både för att ge avtalet styrka och för att ge stöd för övriga stater som vill skriva under. Det senare gäller inte minst afrikanska stater som enligt diplomatiska källor utsätts för påtryckningar att inte skriva under.

I avtalet finns mycket som engagerar alla som arbetar för fred. Det hävdar att användning av kärnvapen ”skulle vara motbjudande i förhållande till principen om humanitet och allmänna samvetsövertygelser”. Överenskommelsen uttrycker kärnvapnens ”oacceptabla… skador på offren”, den joniserande radioaktivitet som ”oproportionerligt drabbar kvinnor och flickor”, och det lidande som kärnvapenprov medför för urbefolkningar. Det noterar också de många försök som görs för att höja allmänhetens medvetande om frågorna, inkluderande det som sägs av ”religiösa ledare”.

När avtalet var antaget sa Setsuko Thurlow, en av dem som överlevde Hiroshima, till förhandlarna: ”Kärnvapen har alltid varit omoraliska – nu är de också olagliga. Detta är början till slutet för kärnvapen.” Vi tror och önskar att TPNW ska bli ett instrument för detta hopp som finns hos många fler.

Vi uppmanar vår regering att underteckna avtalet den 20 september, och, om möjligt, bli en av de första 50 staterna som ratificerar det.

Tack för att ni läst detta brev.
Vi ser fram emot att regeringen nu ska agera.

Vänliga hälsningar

För Sveriges kristna råd
Presidiet
Antje Jackelén (ordf), Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anders Arborelius, Kardinal, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benyamin Atas, Ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Lasse Svensson, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Undertecknat på uppdrag
Karin Wiborn


Brevet, PDF: svenska: 170911 SKR brev till UD final sv
Brevet, PDF, engelska: 170911 CCS letter to gov final eng

Fortsätt läsa mer från oss