Idag skriver svenska kyrkoledare på Aftonbladet debatt att man önskar att kvadratmeterregeln ska kunna tillämpas i landets kyrkor i påsk som är den största högtiden i kristendomen. ”Detta är vårt påskupprop 2021!”

Kyrkoledarna skriver bland annat: ”I år kan vi inte fira påsken i våra kyrkor, men köpcentrum och gym håller öppet utifrån kvadratmeterregeln. Inskränkningar i gudstjänstliv och övrig församlingsverksamhet är en stor uppoffring som burits solidariskt för att minska smittspridningen och skydda liv och hälsa.”

Kyrkoledarna skriver också att inkonsekvenserna av den nuvarande pandemilagstiftningen är besvärande: ”Regeringen talar om ”mer träffsäkra åtgärder” men än så länge har vi inte sett mycket konkret” … ”Våra kyrkliga lokaler är i många fall stora och skulle kunna samla betydligt fler än åtta personer om kvadratmetersregeln tillämpades. Vi är medvetna om att många faktorer spelar roll för att förhindra smittspridning, exempelvis antalet toaletter och utformningen av in- och utgångar. Vi arbetar för ett ansvarsfullt agerande.”

Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden understrukit att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Kyrkorna betonar också att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet. Denna rättighet får inte begränsas utan att det finns extraordinära skäl och begränsningarna får inte vara i kraft längre än absolut nödvändigt.

Debattartikel i Aftonbladet avslutas: ”Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att kyrkorna och trossamfunden ska kunna tillämpa kvadratmeterregeln från och med Skärtorsdagen. Vi önskar att regeringen ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden. Detta är vårt påskupprop 2021!”

Debattartikeln är undertecknad av presidiet för Sveriges kristna råd som består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd.


Läs debattartikeln i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nA0wXa/lat-oss-slappa-in-fler-i-vara-kyrkor-i-pask

Fortsätt läsa mer från oss