Denna bloggtext är en betraktelse av Almut Bretschneider-Felzmann (Svenska kyrkan) som sitter i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för ekumenisk teologi.

Kampen mot ondskan” är kommande söndagens tema i en del av SKR:s medlemskyrkors tradition. Jag har alltid varit kritisk till sådana svartvita bilder: Här det goda – där det onda. I år känns det som en befrielse i nyhetsflödet som förlamar: Att nämna det onda vid namn. Och episteltexten för den kommande tredje söndagen i fastan är ännu mer befrielse och uppmaning (Efesierbrevet 6:10-18):

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.
Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.
Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.
Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.
Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.
Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga
”.

Jag har arbetat med fredsfrågor både i Tyskland och på Act Svenska kyrkan i flera år. Jag brukar störa mig på ett militärt språkbruk. Och detta i Bibeln! Konstigt nog kan jag höra texten nu, i det politiska läge som Europa befinner sig i, mycket bättre. I denna tid av ett brutalt militärt angrepp på ett land så nära oss, i denna tid av desinformation och ett minst sagt aggressivt språk, av hot och hat både mot ”de egna” och ”broderfolket”. Men detta är också en tid av militär och språklig upprustning hos oss och kring oss. NATO skickar människor och materiel österut för att avskräcka. I Sverige pratas det mycket om totalförsvar. Gotland befolkas med militär. Och även vi som kyrkor förväntas att gå in i ”vi” och ”de” tänkandet.

Var placeras kyrkorna i detta tänkande? Att vår rustning är en helt annan – för att prata med episteltexten – visade Sofia Camnerin, SKR:s generalsekreterare, när hon deltog i SVT:s morgonstudio den 17 mars. Vi ska inte följa ”vi” och ”de” tänkandet. Vårt uppdrag är att hålla kanaler öppna för samtal, att inte fördöma alla på en gång, att värdesätta de som riskerar något helt annat än vi när de protesterar i Ukraina eller Ryssland. Vårt uppdrag är att vandra med dem i solidaritet. Och samtidigt står vi tydligt fast vid den ekumeniska rörelsens rop till världen 1948: War is contrary to the will of God! (Kyrkornas världsråds första generalförsamling, Amsterdam 1948).

”Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred,” hör jag återigen episteltexten. En psalm från Communauté de Taizé ekar i mina öron under denna fasta: ”Stay with me and keep watch with me.” Det vädjar Jesus om till sina närmaste lärjungar i Getsemane på vägen till korset. Så lätt är det att somna. Men låt oss stå kvar vid våra förtryckta syskons sida och vaka med dem.


Herre Gud, himmelske fader, du som är en fredens Gud och inte krigets Gud. Vi ber dig för det ukrainska folket och för kyrkorna i Ukraina. Om en framtid för var och en och för landet som har förts till kaos och förvirring nu. Vi fylls av många upprörande tankar. Och vi ber om fred för de enskilda och visdom för kyrkorna i Ukraina i denna oförutsebara situation.

Jesus Kristus, du bar ett kors och inte ett svärd. Med ditt liv påminde du oss om att våld inte ska bemötas med våld utan med bön och förbön. Vi ber dig: Öppna våra ögon och hjärtan för hur vi kan visa kärlek till dem som är i nöd och som nu kommer till oss och behöver vårt stöd. Hjälp oss att agera med fred och kärlek gentemot de som vi kallar vänner liksom de som vi kallar fiender.

Helige ande, du som känner hjärtan och tankar, vi ber om att beslutsfattarna må fortsätta att vara öppna för fred och försoning mellan människor och folk. Att de följer rättvisans och rättfärdighetens väg. Vi ber om att de inte må agera i dödens och tomhetens ande utan att livets och försoningens ande må leda dem och oss alla.

Amen. 
(En bön inspirerad av https://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/kirker-i-boen-for-ukraine)

Almut Bretschneider-Felzmann, teologisk sekreterare Svenska kyrkan

Fortsätt läsa mer från oss