Sveriges kristna råd, Forum och Fremia skriver idag en ny gemensam debattartikel på Altinget.se om demokrativillkoren.

Organisationerna skriver idag bland annat:

”I torsdags kom det formella beslutet att regeringen drar tillbaka det kritiserade förslaget om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund. Det är mycket bra att regeringen har lyssnat på den kritik som civilsamhälle och trossamfund har fört fram, och att man väljer att göra ett omtag i frågan. Nu är det avgörande att den kritik som förts fram får ordentligt genomslag i det fortsatta arbetet och att kommande förslag bygger på en genuin dialog med civilsamhälle och trossamfund”.

Sveriges kristna råd, Forum och Fremia understryker starkt hållningen att statens resurser inte ska gå till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer. Men förslag som syftar till att värna demokratin får inte utformas på ett sätt som i stället riskerar att undergräva den.

Sveriges kristna råd, Forum och Fremia skriver också att vi står till den nya regeringens förfogande i det fortsatta arbetet.

”Regeringen har nu goda möjligheter att utforma en process där man väljer att lyssna på företrädare för civilsamhälle och trossamfund och skapar lösningar som uppfyller sitt syfte att värna den svenska demokratin – och fungerar i praktiken. Vi står till förfogande för konstruktiv dialog”, skriver organisationerna på Altinget.se.

Artikeln är undertecknad av:
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Maria Alsander, generalsekreterare Forum-idéburna organisationer med social inriktning och Volontärbyrån
Patrik Schröder, samordnare civilsamhällespolitik Fremia


Läs hela debattartikeln på Altinget.se

”Jakob Forssmed borde lyssna på oss i arbetet med demokrativillkoren”

Fortsätt läsa mer från oss