Onsdagen 26 april samlades ett 40-tal personer från olika lokala ekumeniska sammanhang, från Piteå i norr till Lund i söder, på Sveriges kristna råds kansli i Alvik för att inspirera och utmana varandra.

SKR-personal delade med sig vad som är på gång i den nationella och internationella ekumeniken. Bland annat om de nyligen översatta skrifterna från Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe i höstas och hur Sensus studieförbund Studieförbundet Bilda nu arbetar med ett studiematerial kring dessa. Materialen är också ett slags förberedelse inför det Ekumeniska året 2025 (Nicea 325/Nathan Söderbloms ekumeniska möte 1925), som också presenterades och där de lokala representanterna fick komma med idéer och input på vad året kan innehålla.

Dagen präglades också av erfarenhetsutbyte mellan dagens deltagare och där inspirerande höjdpunkter och glädjeämnen samsades med samtal om utmaningar och skav i det ekumeniska sammanhanget.

– Jag är glad, för detta har vi haft som mål och arbetat för, att få möta de som arbetar ekumeniskt lokalt – där ekumenik, enhet blir praktik och handling. Jag tycker dagen gav mersmak och är något vi ska fortsätta prioritera, så att det kyrkorna gör tillsammans än mer blir till ringar och vågor. För det är för att världen ska bli hel, som vi arbetar ekumeniskt, säger generalsekreterare Sofia Camnerin om dagen.


Fortsätt läsa mer från oss