Nu är den så kallade Politikerveckan i Almedalen igång. Numera är inte bara politiker utan också många andra aktörer igång under veckan, i år även SKR. Dels i eget namn, dels i några olika samarbetskonstellationer.

Tisdagen inleds med en gudstjänst i Domkyrkan kl 8.00, med efterföljande frukost. Temat för gudstjänsten är Låt oss inte älska med tomma ord och det handlar om Kyrka för Fairtrade. Bland de medverkande finns Sofia Walan från SKR och Visbys domprost Mats Hermansson. Kl 12, likaledes i Domkyrkan, samtalar ärkebiskop Anders Wejryd och företagaren Ebba Lindsö, med etik som utgångspunkt under rubriken Om styrka och makt i arbetslivet. Deltagare bjuds på lunchbaguette.

Fortsätt läsa mer från oss