I boken ”The Gothenburg Process, Faith based advocacy for disarmament” skriver Peter Brune historien om den så kallade Göteborgsprocessen, som fortfarande pågår. I juni 2001, när Sverige förra gången var EU-ordförande, arrangerade Sveriges Kristna Råd, Svenska missionsrådet och Kristna Fredsrörelsen en konferens i Göteborg för att sätta ljus på kyrkornas stigande oro över den ökande vapenhandeln i världen. Det kom att bli starten på processen. Sedan 2001 har två ytterligare internationella konferenser hållits och dessutom flera regionala. Också Life&Peace Institute (Liv&Fred-institutet) kom också med i processen efter en tid och nu publiceras alltså boken om Göteborgsprocessen.

Fortsätt läsa mer från oss