Parlamentsledamoten Mette Bock talar inför gruppen. 

Under tre dagar möts 25 representanter från de kristna råden och medlemskyrkor från Norden och Baltikum. Att mötas på detta sätt är en årlig tradition som har pågått i drygt 20 år.

-Dagarna är ett tillfälle för att mötas och dela erfarenheter med varandra. Vi har alla liknande erfarenheter och det är en styrka att på ett samordnat sätt samlas och samtala, säger en av deltagarna Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Två huvudfrågor är planering och förberedande samtal av två viktiga ekumeniska samlingar; ”CEC General Assembly” som hålls i Budapest i juli, samt mötet för Kyrkornas världsråd, som arrangeras i Busan, Sydkorea, i november.

En aktuellt ämne i dessa sammanhang är också kyrkornas relation till staten. De andra nordiska ländernas utveckling nu går åt samma håll som i Sverige där kyrka och stat skiljdes åt år 2000.

Det danska parlamentet tillsatte under förra året en kommitté som ska utreda förhållandet mellan den Danska folkkyrkan och staten. Kommittén ska avlägga sin rapport i slutet av detta år. Den nordisk-baltiska gruppen besökte idag det danska parlamentet för att möta parlamentsledamoten Mette Bock som leder kommittén för kyrkliga frågor. Hon berättade om den process och debatt som nu är ett resultat av utredningsarbetet om kyrka och stat.

Idag har gruppen även mött Köpenhamns biskop Peter Skov-Jakobsen, samt besökt flera olika kyrkor. Sekreterarmötet avslutas under torsdagen.


Gruppen utanför Parlamentet i Köpenhamn. Foto: Mikael Stjernberg

Fortsätt läsa mer från oss