Lagförslagen rör dels åtgärder mot oskuldskontroller, dels tvångsäktenskap av barn, men också så kallade omvändelseförsök. Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhet har varit delaktig i beredningen.

Sveriges kristna råd välkomnar det förstärkta skyddet av barns och kvinnors integritet, samt det tydligare ansvaret som åläggs omgivningen att agera mot barn- och tvångsäktenskap.

När det gäller frågan om en särskild reglering som kriminaliserar omvändelseförsök anser Sveriges kristna råd att utredningen har resonerat på ett väl avvägt och genomtänkt. Utredningen konstaterar att nuvarande reglering och befintlig lag redan ”ger goda möjligheter” mot de mest allvarliga och skadliga formerna av de så kallade omvändelseförsöken.

Sveriges kristna råd är emot omvändelseförsök, och delar bedömningen att problemet adresseras bäst genom andra åtgärder än att införa en särskild reglering som kriminaliserar omvändelseförsöken.

Fördjupa dig!

Här kan du läsa utredningen.

Ladda ner vårt remissvar.

Fortsätt läsa mer från oss