För fem år sedan väckte Sveriges behandling av de många apatiska flyktingbarnen sorg och vrede. På lokalplanet i kyrkor och organisationer växte trycket och kanaliserades till slut i kampanjen Påskuppropet, initierad av Sveriges Kristna Råd (SKR), kyrkorna tillsammans.

Efter att en delegation svenska kyrkoledare besökte Syrien i mars och bland annat mötte irakiska flyktingar där, skriver SKR:s presidium — kyrkoledare i de ortodoxa och frikyrkliga kyrkofamiljerna, den katolske biskopen och Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd — nu ett öppet brev till utrikesministern, migrationsministern och Migrationsverkets generaldirektör.

Presidiet skriver om vad de fick höra av kristna irakier som lyckats lämna Irak; hur kristna familjers barn, inte minst unga flickor, kidnappas och försvinner, hur präster och andra kristna ledare mördas och hur kristna stigmatiseras och pekas ut som främlingar och förrädare i sitt eget land. Också för andra religiösa minoriteter är situationen i Irak mycket svår.

I brevet vädjar presidiet om att Migrationsverket ska göra en tydlig praxisförändring, så att kristna och andra personer ur religiösa minoriteter i Irak ska kunna få flyktingstatus i Sverige, även om de inte personligen utsatts för dödshot eller förföljelse — så allvarlig är situationen, att enbart att höra till gruppen kristna i Irak innebär livsfara på många platser.

En sådan förändring av praxis måste också betraktas som vad Utlänningslagen talar om som en ”ny omständighet”, något som skulle möjliggöra också för dem som redan fått ett utvisningsbeslut att få en ny prövning av sina asylskäl. För detta arbetar också en mängd engagerade människor lokalt, i kyrkor och organisationer, genom gräsrotskampanjen Aktion 2010.

Presidiet avslutar brevet:
”Med kyrkorna i Irak delar vi sorgen över att kristna, som funnits i landet sedan urminnes tider, nu upplever att de måste lämna Irak. Men i den situation som nu råder är det viktigt att länder som vårt, med oerhört mycket större möjligheter att ta emot flyktingar än till exempel Iraks grannland Syrien, verkligen tar sitt ansvar”.

Fortsätt läsa mer från oss