Vi har lämnat ett år som inneburit stora och svåra påfrestningar för de allra flesta av oss, ett år som vi aldrig kommer att glömma. Nu ser vi fram mot ett nytt år som vi inte vet så mycket om, men vi hoppas kunna lämna oron och osäkerheten bakom oss.

Under de svåra åren i Peru under 1980- och 1990-talen (med politiskt våld som förde landet till randen av inbördeskrig) och då vi bodde i landet  kunde det vara förlamande att söka ljuset i slutet av tunneln när ingen av oss kunde skönja det. Istället fick vi lära oss att uppleva och uppskatta de ljus som faktiskt lyste upp tillvaron inne i tunneln, att leva i nuet och känna tacksamhet för alla dem som på olika sätt arbetade för rättvisa och fred.

Så här i inledningen av 2021 samlas miljoner människor runt om i världen till bön för kristen enhet. Så har vi nu gjort i över 100 år och Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari har blivit världens största manifestation för den kristna enhetstanken. Årets bönevecka kan bli till ett sådant ljus som lyser upp tillvaron för oss som ännu inte ser ljuset i slutet av tunneln.

”Bli kvar i min kärlek”, säger Jesus till sina lärjungar kvällen innan ha ska överlämnas till den politiska och religiösa makten och dömas till döden (Johannesevangeliet 15:9). Och han tillägger: ni ska ”gå ut i världen och bära frukt, frukt som består” (15:16). Bilden av vinstocken och grenarna är välkänd och har blivit en av bilderna för Kyrkan och Kyrkans enhet där Kristus är vinstocken och vi är grenarna. Den som blir kvar i Hans kärlek kommer att bära rik frukt.

Den ekumeniska systerkommuniteten i Grandchamp i Schweiz har valt Johannesevangeliets 15:e kapitel som utgångspunkt för reflektionerna under årets bönevecka. Under den stora oron i Europa 1938 skrev moder Geneviève, som grundade kommuniteten, följande – ord som också kan tala till oss i vår tid:

Vi lever i en tid som är både bekymmersam och storartad, en farlig tid, där ingenting skyddar själen, där snabba och hela mänskliga landvinningar tycks svepas bort /…/ Vi kristna, som känner det fulla värdet av ett andligt liv, bär på ett enormt ansvar och måste förverkliga det, genom att ena och hjälpa varandra, genom att skapa krafter av lugn, tillflyktsorter av fred och levande centra, där människors tystnad ropar efter Guds skapande ord. Detta är en fråga om liv och död.

Att samlas till bön för kristen enhet kan vara ett sätt att visa på ljuset inne i tunneln. Vi behöver göra detta mer än någonsin:

En ångest går fram och ofreden rister i livsträdets stam.
Då kallar Guds Ande de kristna till bot,
att bedja sig samman att världen må tro.
O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt försoningens kalk.
(Svensk psalm 62:6)

Och vi fortsätter be: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Olle Kristenson
Teologisk rådgivare

PS. Läs mer om Böneveckan för kristen enhet och ladda ner material: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ DS.

Fortsätt läsa mer från oss