Ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk ortodoxa kyrkan är från och med idag ordförande för Sveriges kristna råd.

Europaporten (Malmö Pingstförsamling) har under två dagar varit en ekumenisk mötesplats när Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR) haft gemensam årskonferens. Här har drygt hundra av landets kyrkoledare och representanter från Svenska missionsrådets medlemsorganisationer mötts. Konferensdeltagarna har reflekterat och lärt sig mer om bland annat religionsfrihet och den så kallade konsensus-metoden.

Den gemensamma årskonferensen inleddes på onsdagen med seminariet ”Ingen demokrati utan religionsfrihet” under ledning av Niklas Eklöv och Katherine Cash från Svenska missionsrådet. Bland de medverkande fanns interreligiösa representanter från Malmö. Därefter var det tid för en reflekterande pilgrimsvandring i Pildammsparken. Den ekumeniska bredden kom till uttryck i en variation av andakter och mässor från de olika kyrkotraditionerna. Torsdagen inleddes med en typikagudstjänst då det i ortodox tradition är Kristi Himmelfärdsdag idag.

Reflekterande pilgrimsvandring i Pildammsparken. Foto: Mikael Stjernberg.

Vid SKR:s årsmöte valdes ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk ortodoxa kyrkan, till ny ordförande för Sveriges kristna råd. Han övertar ordförandeklubban från ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

– Kyrkan är en viktig bro mellan det civila och det religiösa. Kyrkans mål är att skapa trygghet och säkerhet i det andliga livet och att även vara delaktig i det civila samhället. SKR representerar alla de kristna traditionerna i vårt land; den katolska, ortodoxa, lutherska och frikyrkliga – tillsammans är vi en fullkomlig kyrka, säger ärkebiskop Benjamin Atas.
– En fullkomlig religion är grundad på fred och kärlek, att älska Gud och din nästa. Alla religioner bör uppmana sina troende att vara goda troende i sin religion och goda medborgare sitt land, fortsätter Benjamin Atas.

Inom Sveriges kristna råd finns 27 medlemskyrkor och två observatörer som är uppdelade inom fyra kyrkofamiljer. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan de olika kyrkofamiljerna.

– Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Andra punkter vid SKR:s årsmöte var den pågående omorganisationen och samtal om kommande påverkansinsatser.

Torsdagen inleddes med en typikagudstjänst då det i ortodox tradition är Kristi Himmelfärdsdag idag. Foto: Mikael Stjernberg.

 

Fortsätt läsa mer från oss