ortodoxa ljus

Fredstanke i Advent

I advent väntar vi på Herrens ankomst, han som är fredens furste. Han vill ge oss del av sitt rike: fredens och rättfärdighetens rike, sanningens och barmhärtighetens rike. Vi ser fram mot hans födelse i Betlehem – och mot hans födelse i vårt och hela världens hjärta. Bara han kan ge oss den fredens och fridens fullhet som består. Bara han kan göra oss till fredsbyggare och fredsstiftare. Därför är advent också omvändelsens tid för oss alla. Vi får lägga av oss högmod och egenrättfärdighet och allt som får oss att se ner på vår nästa.

I advent får vi också lära oss att längta tillsammans med Jungfru Maria som skall föda fredens furste till vår jord. I bön och överlåtelse väntar vi tillsammans med henne på honom. Hon som är fredens drottning hjälper oss att öppna oss för hans ankomst och bli hans lärjungar. Då kan vi också bli fredens budbärare och ställa vårt liv i hans tjänst, för att han genom oss skall sprida sin försoning åt alla.

Arborelius2006_web1+Anders Arborelius ocd

 

Fortsätt läsa mer från oss