Kalender

17 juni

Politikerveckan på Järva: Fred i religionens namn!

Sveriges kristna råd är med och arrangerar ett interreligiöst fredsseminarium under Politikerveckan på Järva med företrädare från olika religioner. Temat är Fred i religionens namn! vilket också är titeln...
Spånga idrottsplats, Spånga
3 juli

Almedalen: Vem får höras i dagens Sverige?

Idag är det mer angeläget än någonsin att Sverige står upp för grundläggande värden och demokratiska principer, både i världen och här hemma. Vi ser ett Sverige i förändring...
Vårdklockans kyrka, Visby
4 september

Inspirationsdag Diakonins månad - Psykisk (o)hälsa och åldrande

Inspirationsdag för Diakonins månad. Under många år har äldre personers psykiska (o)hälsa varit förbisett. Kroppen har varit i fokus och vi har haft svårt att ta till oss att...
Uppsala domkyrka, Uppsala
6 september

Värme-kurs Halmstad

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Martin Luthers kyrka, Halmstad
9 september

Diakonins månad 2018

Diakonins månad 2018 Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med...
Ekumeniska centret, Stockholm
21 september

Inspirationsdag - arbets- och referensgrupper

Fredagen den 21 september samlar Sveriges kristna råd alla referens- och arbetsgrupper till en inspirationsdag. Det blir samtal och föreläsningar kring det demokratiska utrymmet och religionsfrihet. Det blir även...
Ekumeniska centret, Stockholm
12 oktober

Värme-kurs Örebro

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Örebro Missionsskola, Örebro
6 november

Utbildning Institutionssjälavården 2018/2019

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner, ordensystrar m.fl). Utbildningen är i första hand inte en själavårdsutbildning. Syftet är istället...
Stiftsgården Marielund, Ekerö
8 november

Värme-kurs Luleå

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Missionkyrkan, Luleå
18 november

Kyrkornas globala vecka 2018

Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium...
Ekumeniska centret, Stockholm
6 december

Värme-kurs Helsingborg

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Maria församling, Helsingborg
17 januari

Värme-kurs Västerås

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Kyrkbacksgården, Västerås

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page