Kalender

21 mars

Konvertiter i asylprocessen

Uppsala stift, Betlehemskyrkan i Gävle och Sveriges kristna råd (SKR) bjuder onsdagen den 21 mars in till en högaktuell utbildning om konveriteter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till...
Betlehemskyrkan, Gävle
11 april

Kyrkornas nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor

Välkommen på ekumeniska dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte om en av vår tids mest aktuella ämnen. Även i år har vi glädjen att presentera både forskare och myndighetspersoner...
Immanuelskyrkan, Stockholm
18 april

Konvertiter i asylprocessen

Sveriges kristna råd (SKR) arrangerar i samarbete med Göteborgs stift, Svenska kyrkan en utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i...
Evangeliska Brödraförsamlingen, Göteborg
19 april

#Värme Eskilstuna

Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn. Tiderna är klockan 09.00-17.00 för dag ett och klockan 09.00-16.00 för dag två. För...
Fors församlingshem, Eskilstuna
16 maj

Årskonferens

Gemensam årskonferens för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. Om konferensen De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och...
Europaporten, Malmö Pingstförsamling, Malmö
17 maj

#Värme Skellefteå

Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn. Tiderna är klockan 09.00-17.00 för dag ett och klockan 09.00-16.00 för dag två. För...
EFS-kyrkan, Skellefteå

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page