Kalender

6 november

Utbildning Institutionssjälavården 2018/2019

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner, ordensystrar m.fl). Utbildningen är i första hand inte en själavårdsutbildning. Syftet är istället...
Stiftsgården Marielund, Ekerö
18 november

Kyrkornas globala vecka 2018

Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium...
Ekumeniska centret, Stockholm
21 november

Temadag om Psykisk ohälsa

Temadag om Psykisk ohälsa och hur vi möter den i våra församlingsmiljöer. Anställda inom Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen bjuds in till en temadag om psykisk ohälsa i Fjällstugan, Jönköping.  Även...
Fjällstugan, Jönköping
6 december

Värme-kurs Helsingborg

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Maria församling, Helsingborg
17 januari

Värme-kurs Västerås

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Kyrkbacksgården, Västerås
31 januari

Kyrka-funktionshinder: "Vår Gud bär sår"

Den 31 januari hälsar SKR:s arbetsgrupp kyrka-funktionshinder välkommen till en nätverksträff med tema "Vår Gud bär sår". Program 09.30 - Andakt, Susanne Rappman (biskop, Svenska kyrkan) 09.45 - Inledning med avstamp i Gåvan att finnas till och...
Ekumeniska centret, Stockholm
15 februari

Värme-kurs Örnsköldsvik

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Elimkyrkan, Örnsköldsvik
18 mars

Utbildning - själavård utanför sjukhusmiljön

" … och ni besökte mig" - en utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhusmiljön på tre orter: Stockholm, Skellefteå och Alingsås. Om utbildningen Sjukhusens vårdtider blir kortare, och alltfler vårdas i...
Allhelgonakyrkan, Stockholm
15 maj

Årsmöte

Save the date! Vårt årsmöte hålls 2019 i flera av kyrkorna i Södertälje. Mer information kommer i februari.
S:t Afrem kyrkan, Södertälje

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page