Kalender

11 oktober

Tro, hopp och kärlek - i klimatförändringarnas tid

Tro, hopp och kärlek - i klimatförändringarnas tid. Om våra existentiella drivkrafter. Medverkan - Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige - Andreas Carlgren, kursansvarig "Environment and justice program", Newmaninstitutet - Annika Spalde, diakon i...
S:ta Eugenia kyrka, Stockholm
12 oktober

Värme-kurs Örebro

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Örebro Missionsskola, Örebro
23 oktober

Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

Sveriges kristna råd bjuder in till en högaktuell utbildning om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster, diakoner och andra i lokala kyrkor som möter personer som...
Västermalms församling, Stockholm
3 november

Den svenska ekumeniska helgen

Under allhelgonahelgen inbjuder Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan till en ekumenisk helg i Uppsala för att bland annat uppmärksamma att det i år är 50 år sedan Kyrkornas...
Uppsala domkyrka, Uppsala
6 november

Utbildning Institutionssjälavården 2018/2019

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner, ordensystrar m.fl). Utbildningen är i första hand inte en själavårdsutbildning. Syftet är istället...
Stiftsgården Marielund, Ekerö
8 november

Värme-kurs Luleå

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Missionkyrkan, Luleå
18 november

Kyrkornas globala vecka 2018

Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium...
Ekumeniska centret, Stockholm
21 november

Temadag om Psykisk ohälsa

Temadag om Psykisk ohälsa och hur vi möter den i våra församlingsmiljöer. Anställda inom Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen bjuds in till en temadag om psykisk ohälsa i Fjällstugan, Jönköping.  Även...
Fjällstugan, Jönköping
6 december

Värme-kurs Helsingborg

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Maria församling, Helsingborg
17 januari

Värme-kurs Västerås

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Kyrkbacksgården, Västerås
15 februari

Värme-kurs Örnsköldsvik

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Elimkyrkan, Örnsköldsvik

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page