Diakon Lena-Maria Oikarinen är föresåndaren för Café Trädgårn i Härnösand där ”Café för nyanlända” äger rum på måndagar. Foto: Linda Maria Thompson /IKON
Diakon Lena-Maria Oikarinen är föresåndare för Café Trädgårn i Härnösand där ”Café för nyanlända” äger rum på måndagar. Detta är ett av många exempel på vad kyrkorna gör för att stödja nyanlända. Foto: Linda Maria Thompson/IKON

-Satsningen heter ”#Värme” och innebär att vi kan fortbilda människor som är verksamma inom kyrkornas flyktingarbete på lokal nivå, säger Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan och nuvarande ordförande för Sveriges kristna råd.

Utbildningsprojektet är en ekumenisk satsning som omfattar medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd och ger ett samlat stöd till det flyktingarbete som sker lokalt runt om i Sverige. Målgrupp är bland annat präster, pastorer och diakoner men också engagerade volontärer. Syftet är att ge ökad kompetens till minst 800 personer som är engagerade i mötet med asylsökande i Sverige.

Under tre år kommer tvådagarsutbildningar att genomförs på 20 platser runt om i landet. Den första utbildningsdagen kommer att fokusera på ökad kunskap om asylrätt och hur svenskt flyktingmottagande fungerar. Den andra dagen fokuserar på psykosociala frågor. Två pilotkurser genomförs under senhösten 2016, därefter startar de ordinarie kurserna.

Det kommer att finnas en stor bredd och kompetens hos de medverkande vilket ger utbildningen hög kvalitet. Bland annat medverkar föreläsare från Migrationsverket och Rådgivningsbyrån. Studieförbunden Sensus och Bilda kommer att bidra med pedagogisk vägledning. Sveriges kristna råd är sammanhållande part och rekryterar nu en projektledare.

Projektet omfattar totalt 4,9 miljoner kronor varav EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) ger ersättning för 75 procent av kostnaderna. Resten kommer att täckas av andra partners och kyrkor. Det är Migrationsverket i Sverige som handlägger ansökningarna och som beviljat SKR:s ansökan.

– Projektets namn #Värme är en förkortning för VÄRdighet, MEdkänsla och kunskap. Det är det som vi vill ska prägla kyrkornas möten med asylsökande som kommer till Sverige, fortsätter Björn Cedersjö.

Sveriges kristna råd har under många år arbetat med frågor om migration och integration, både i Sverige och genom internationella nätverk. Det handlar exempelvis om fortbildning och påverkansarbete. Landets kyrkoledare har vid flertalet tillfällen uppvaktat regeringen samt skrivit debattartiklar i rikspressen för att protestera mot en hårdare praxis inom den svenska migrationspolitiken, nu senast i Svenska Dagbladet den 22 maj.

Fortsätt läsa mer från oss