I Stockholm uppmärksammar Interreligiöst fredsforum veckan med att anordna två vandringar mellan heliga rum söndagarna 3 och 10 februari. Däremellan blir det en vecka späckad med seminarier och workshops i Medborgarhuset. Fredsveckan avslutas med en ljusmanifestation på Medborgarhusets trappa klockan 17.30 söndagen den 10 februari.

Fortsätt läsa mer från oss