Equmeniakyrkan har ett delat ledarskap. Inför kyrkokonferensen i Malmö den 21–23 maj finns förslag till omval av Lasse Svensson som kyrkoledare för ytterligare en fyraårsperiod, samt att välja Karin Wiborn och Joakim Hagerius till biträdande kyrkoledare för en period om fyra år.

– Jag är djupt tacksam över mitt uppdrag för Sveriges kristna råd. Det kristna enhetsarbetet behöver ständigt fördjupas och förmeras för att världen ska tro. Men allting har sin tid, och nu är det tid för mig att byta plattform i kyrkornas gemensamma uppgift att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad, säger Karin Wiborn.

Karin Wiborn har sedan 2012 arbetat som generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR. Hon ordinerades till pastor i Svenska Baptistsamfundet 1984 efter utbildning vid Betelseminariet. Hon har också studerat teologi vid Teologiska högskolan. Under två perioder på sammanlagt tolv år har hon varit pastor i Centrumkyrkan i Farsta. Hon har också haft tjänst på Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) samt vid Missionskyrkans utvecklingsenhet. Åren 2003-2011 var hon missionsföreståndare i Baptistsamfundet.

Karin har en gedigen erfarenhet av arbete i församling, ungdomsförbund och samfund. Hennes ekumeniska kunnande och erfarenhet är stor. Som samfundsledare och generalsekreterare inom SKR har hon utövat ledarskap under många år, arbetat med teologiska frågor och ekumenik samt på olika sätt arbetat med frågor kring kyrka-samhälle och integration.

Karin Wiborn har under sina år på SKR stått i regelbunden kontakt med politiker och andra makthavare. Hon har återkommande medverkat i media som företrädare för svensk kristenhet. En viktig del i Karins arbete har varit att utveckla och förändra kansliets arbete.

Karin Wiborn medverkar i SVT:s Morgonstudion 2018.

Slutgiltigt val av Karin Wiborn till biträdande kyrkoledare sker vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens i vår. Därefter är det presidiets uppgift att arbeta med processen för att rekrytera en ny generalsekreterare.
Equmeniakyrkan är en av 26 medlemskyrkor inom Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss