Vid SKRs årsmöte 26-27 april 2006 välkomnades Vineyard Norden som ny medlemkyrka i SKR. Beslutet att uppta Vineyard Norden som medlem var enhälligt från de 24 medlemskyrkor som samlats till årsmötet i Valsta i Märsta. Vineyard kommer att ingå i den frikyrkliga kyrkofamiljen.

Vineyardrörelsen startade i USA på 1980-talet. 1993 startade den första församlingen i Sverige. Idag finns 16 församlingar runt om i landet. De är registrerat trossamfund sedan 2002. Ledare för Vineyard Norden är Hans Sundberg.

Med Vineyard Norden består SKR av 25 medlemskyrkor och tre kyrkor med observatörsstatus. Ännu bredare blir rådet 2007 när observatörerna Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan och Adventistsamfundet väntas bli medlemmar efter att ha varit observatörer sedan starten av SKR 1993.

Fortsätt läsa mer från oss