Fatemeh Khavari mottog Martin Luther King-priset i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Foto: Rebecka Hellqvist.

I måndags fick Fatemeh Khavari ta emot årets Martin Luther King-pris. 17 år gammal är hon en ledargestalt för de många ungdomarna i Ung i Sverige som agerar för att unga människor inte ska utvisas till den osäkra situationen i Afghanistan. Med ickevåld och med tal om kärlek har hon väglett och inspirerat. Martin Luther King hade en dröm om en tid och ett land där barn skulle få växa upp utan segregation och i frihet. Fatemeh sa att hon hoppas på en situation där unga människor kan få utvecklas och bidra i frihet och fred. Här kan du se hur hon tar emot priset och talar om sitt hopp.

Utvisningar drabbar också människor som fått avslag på asylansökan. Det handlar om olika situationer, och vissa är helt rimliga eftersom skyddsskäl saknas. Kyrkorna i Sverige har agerat när det gäller kristna konvertiter, det vill säga människor som anfört att deras kristna tro gör att de riskerar att utsättas för förföljelse, eventuellt även dödas, om de återsänds till sitt ursprungsland. Det gäller framförallt medmänniskor från Iran och Afghanistan. Vissa av dem var kristna när de kom till Sverige, andra har funnit en kristen tro under sin tid i vårt land. I många fall handlar det om människor som tidigare var muslimer och som nu hotas eftersom de anses ha avfallit från islam.

Nyligen presenterade Migrationsverket en mindre analysrapport om hur utredningarna gått till. Bakgrunden är det öppna brev som Sveriges kristna råd skrev i maj månad där det ställdes frågor om rättssäkerhet och hur utredningar genomförts. Migrationsverkets undersökning visar att de fanns fog för kyrkornas oro.

Igår möttes Migrationsverket och representanter för civilsamhället. Diskussionen i mötet var gott, det finns ett bra samtalsklimat. Från kyrkornas sida ställde vi frågor kring analysrapporten. Vi strök under att det är oacceptabelt och ovärdigt en rättsstat som Sverige att ett antal utredningar inte uppfyller de krav som ställs i instruktioner och vägledningar. Det handlar om medmänniskor som inte får en juste behandling och som just därför kan utsättas för livsfara när de återsänds. Migrationsverket medgav brister i arbetet och önskade nu en konstruktiv dialog med kyrkorna om hur man kan samverka i frågan.

Kyrkorna värnar situationen för kristna konvertiter. Inte för att vi är blåögda utan därför att det handlar om medmänniskor som fått förtroende och vänner i kristna församlingar. Och för att vi tycker det är självklart att Sverige ska ge alla en rättssäker prövning. Även om vårt brev handlar om kristna människor är vår principiella grundhållning naturligtvis att samma sak ska gälla alla människor, oavsett tro, sexuell läggning eller andra faktorer.

Därför arbetar vi för att värna människors värdighet. Vi gör det eftersom vi tror att varje människa är skapad i Guds avbild och värd respekt och frihet. Vi tror att varje människa är älskad av Gud och att vår kallelse är att göra detsamma.

Vi ber därför regelbundet: ”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet”.

PS. Här kan du se filmklipp från prisutdelningen för Martin Luther King-priset: YouTube. DS.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss