Gulblomma1

Jag sitter på tåget till Stockholm. Så gör jag de flesta morgnar. 6,04 går tåget från Örebro. Idag gick och ankom tåget i tid (och oftast är det så, faktiskt.) Runt mig arbetar, pratar eller sover mina medresenärer. Jag tittar ut genom fönstret. För två månader sedan var det mörkt och kylslaget. Nu är det ljust och det börjar grönska. Cykelturerna till och från stationen sker numera till ljudet av fågelsång, och cykellyktorna behöver bara användas om jag blir mycket sen hem. Våren är härlig!

Igår åt jag lunch med några personer som är engagerade i Omställningsrörelsen. Människor som säger: Vi kan inte bara prata om hållbar utveckling, vi ska leva den! Så arbetar man lokalt och målmedvetet för ett samhälle i samklang med naturen.

I flera sammanhang den senaste månaden har frågorna om vårt ansvar för klimatet aktualiserats. Pekka Mellergård, medlem i regeringens framtidskommission, skrev en kritisk artikel som publicerades i flera tidningar samma dag som kommissionens slutrapport presenterades (130326). Pekka efterlyste konkreta och hållbara åtgärder från regering och riksdag. Stefan Edman skrev i Kyrkans tidning (130425) och föreslog att Svenska kyrkans stift under 2014 ska ordna rådslag kring en varsammare livsstil. Tre biskopar från Svenska kyrkan med Anders Wejryd i spetsen har under den senaste veckan varit i Washington för samtal med politiska ledare om hoten mot vår klimatframtid. De publicerade en debattartikel i Dagen förra tisdagen (130502). Hos många olika organisationer pågår verksamhet. Det går fortfarande att skriva under Diakonias aktion ”Springnota för klimatet”.

Det är nu snart tre månader sedan Sveriges kristna råd publicerade kyrkornas dokument ”Värna den jord som Gud älskar, Kyrkorna om klimat och hållbar utveckling”. Idag levereras andra upplagan eftersom de första 2000 exemplaren redan tagit slut. Flera av våra medlemskyrkor kommer att sprida den i sina konferenser under denna och andra veckor. Till Gemensam framtids kyrkokonferens finns ett förslag om en policy för fred och hållbar utveckling.

Våren grönskar utanför mitt fönster. Guds skapande krafter är verksamma. Det är värme, sprittande liv och glädje. Men i världen är det samtidigt mycket som oroar när vi tänker på framtiden. Mycket som väntar på våra handlingar, likt vad man försöker göra inom till exempel omställningsrörelsen.

Och jag fortsätter att be: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred!”

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss