ETC

DEBATT Aldrig tidigare har människan haft en så stor kapacitet att påverka ekosystemen, basen för våra liv på jorden, och aldrig tidigare har vi vetat så mycket om globala processer. Enligt den säkraste kunskap vi har lever vi nära eller över gränsen för jordens kapacitet till återhämtning på flera områden.

Det mest akuta är klimatfrågan. Vi ser redan nu hur oväntade klimatrelaterade händelser orsakar förödelse och lidande för miljontals människor. En bred majoritet av klimatforskare varnar för att en accelererande global uppvärmning kommer att göra mänskligt liv mycket bekymmersamt i delar av världen. Som så ofta drabbas de svagaste mest.

En enad forskningsvärld visar på att jordens resurser förbrukas i en högre takt än de kan återskapas. Trots vetskapen om att mänskligheten är på fel väg minskar inte överutnyttjandet. FN:s klimatpanel och andra forskare säger tydligt att det är hög tid att förändra vårt sätt att leva tillsammans på jorden. 

Vi står inför ett val – att bryta den utveckling som baserats på fossila bränslen. Denna utveckling påverkas av politiska beslut på alla nivåer.

De utmaningar vi står inför och den skyndsamhet som krävs för att undvika en större utarmning av de ekologiska systemen utmanar vårt nuvarande sätt att se på samhället, världen och hur vi lever. Klimatfrågan är en etisk och andlig utmaning lika mycket som en vetenskaplig och politisk fråga. Vi behöver ett nytt sätt att tänka om utveckling än det mycket trubbiga måttet BNP som är så styrande för investeringar och beslutsfattande.

Då räcker det inte med justeringar som vi kallar miljövänliga. Det som krävs är ett paradigmskifte. Tillväxt kan vara bra och är i sig inte negativt, men ständigt växande ekonomier är inget bra samhällsmål i den situation vi befinner oss.

Vi vänder oss mot att välstånd definieras så entydigt utifrån tillväxt i form av BNP. Vi behöver ett annat fokus och ett djupt engagemang i att skapa förutsättningar för blomstrande samhällen som fungerar för alla, med ett minskande uttag av naturresurser.

Det är detta valet 2014 behöver handla om. Vi är övertygade om att det är möjligt, och vi efterlyser modiga politiska beslut i denna riktning, från den kommunala till den globala skalan.

Tiden är inne för kraftfull handling!

Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift.
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.
Andreas Jildestad, Naturskyddsföreningen i Lindesberg.
Martha Thernsjö, Naturskyddsföreningens länsförbund i Örebro.
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.
Pelle Hörnmark, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan.
Tomas Söderberg, biskop Västerås stift.
Hans-Erik Nordin, biskop Strängnäs stift.
Sören Trygg, kyrkoherde Svenska kyrkan Lindesberg.
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd.
Kent Kaufeldt, ordförande Länsbygderådet Örebro län, Hela Sverige ska Leva.
Jens Råberg, omställning Lindesberg.
Ankie Rauséus, omställning Nora

Läs artikeln i ETC

http://www.etc.se/debatt/vi-har-inte-tid-att-vanta-med-riktig-klimatpolitik

 

Fortsätt läsa mer från oss