Sveriges kristna råd fördömer dagens planerade bränning av Tora och Bibeln utanför Israels ambassad i Stockholm.

Att bränna heliga böcker vare sig det är Bibeln, Koranen eller Tora är hatiska handlingar.

Vi tar starkt avstånd från medvetna kränkningar av människors tro. Sådana handlingar innebär ett allvarligt hot mot människors rätt till tro och religionsutövning.

Aktioner som dessa ökar polariseringen mellan människor, vilket motverkar arbetet för sammanhållning, ömsesidig respekt och fred när det behövs som mest här i vårt land och i världen. Vi utrycker vår medkänsla med den judiska gemenskapen och de kristna, och alla troende som drabbas av ännu en skändning av heliga böcker.

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Anders Arborelius
, kardinal Stockholms katolska stift
Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss