Förintelsens minne är ett sår i den mänskliga kroppen och vi behöver, gång på gång, ständigt, komma ihåg hur varje människas värde, oaktat nationalitet, tro, språk, sexualitet och fysiska förmågor är unikt och konstant. Varje människas värde är lika. Precis lika. Vi behöver påminna oss om detta. Återigen.

Den 27 januari uppmanar oss att motverka hat, förföljelse och dehumanisering. Låt det aldrig hända igen. Må vi ha förmåga att tyda tecken när människovärdet ifrågasätts och modet att stå upp för allas lika unika värde oavsett tillhörighet, epitet och funktioner.

Idag kommer jag att vara där, tända ett ljus på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm och påminna mig om att aldrig glömma.

Nej, låt oss aldrig glömma.

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss