Sveriges regering skrev förra året under ett avtal om ett fördjupat militärt samarbete med USA. Sveriges kristna råd har lämnat in ett yttrande till Försvarsdepartementet där vi efterlyser en tydlig reservation mot kärnvapen på svensk mark, och uppmanar regeringen att arbeta för nedrustning och en värld fri från kärnvapen.

Det aktuella avtalet med USA reglerar bland annat villkoren för amerikanska truppers närvaro i landet, deras rättsliga status, samt vilka typer av vapen som kan hanteras inom ramen för samarbetet. Avtalet innebär att USA får tillgång till 17 svenska baser och kan lagra stridsfordon, ammunition och vapensystem  i Sverige. Även Norge har ett militärt samarbetsavtal med USA, men till skillnad från det norska samarbetsavtalet finns det i det svenska inte något förbehåll mot kärnvapen. 

Försvars- och säkerhetspolitiska frågor är komplexa. Kyrkorna i Sverige har inte arbetat fram någon gemensamt ställningstagande när det gäller Försvarsmaktens verksamhet, varken generellt eller för de senaste årens säkerhetspolitiska processer som berör det aktuella försvarsavtalet.

Däremot har kyrkorna i Sverige, tillsammans med företrädare för trossamfund och andra aktörer världen över, vid upprepade tillfällen tagit ställning mot såväl användningen som innehavet av kärnvapen. Det är med bakgrund i detta ställningstagande som Sveriges kristna råd har valt att lämna ett spontant yttrande.

Läs och ladda ner vårt yttrande här.

Porträtt på Benjamin Ulbricht

Benjamin Ulbricht
handläggare teologi och hållbarhet
Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss