Foto: Magnus Aronson, Ikon.

På tröskeln till intåget i det förlovade landet, som också är den stund då Mose får lägga ned sin ledarstav för den eviga vilan, talar Gud till Mose; ”Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva” (5 Mosebok 30:19)”. I 1917-års översättning av Bibeln, som jag tyckte mycket om, stod ”Så må du välja livet …”

Varje valår återkommer den här texten till mig som en uppmaning. Ja, det är det vi gör när vi går till allmänna val, vi har framtiden i en vågskål och den 9 september stakar vi ut ett stycke genom våra röster. Vad är det som är viktigt för att vi ska välja livet för oss och de som kommer efter? Vad är liv och död och vad är välsignelse och förbannelse?

Våra prioriteringar vad gäller viktiga valfrågor påverkas naturligtvis av var i livet vi står, det är väl själva poängen med allmän rösträtt, att olika perspektiv sammanvägs till en helhet, där någon lyfter sjukvård, en annan barnomsorg, infrastruktur, klimat, utbildning, företagsamhet, jämställdhet och mycket mer.

Många frågor är viktiga, och en del används i debatten för att förtydliga skillnaden mellan partierna och så tilltala grupper av väljare. För mig ligger frågor om klimat och hållbarhet, människosyn och relationen lokalt – globalt högt på viktiga listan, och när jag tänker efter så handlar det kanske om det mesta vi har – eller makthavarna – att ta ställning till i vår gemensamhet.

Vad kan kyrkorna göra i valrörelsen? Många är aktiva, både på lokal och på nationell nivå, med politikerutfrågningar, valambassadörer som talar om vikten av varje röst och frågor vi menar är särskilt viktiga för kyrkorna såsom religionernas plats i samhället, en värdig flyktingpolitik, fredsfrågor. Det är bra, det är omistligt. Då är vi salt och ljus i världen som gör vad vi ska, talar om hur vi, utifrån vår tro, ser på samhällsfrågor.

Jag tänker att ett annat omistligt bidrag vi har är bönen. Vi behöver be för en valrörelse som bygger förtroende mellan människor i valet och de människor som är politiskt engagerade. Vi behöver be för en regering och riksdag som kan samverka för de mångas bästa. Vi behöver be för en politik som utgår från de mest behövande, de som i bibeln sammanfattas som ”änkan, den faderlösa och främlingen”.

Valet mellan liv och död som Mose ställs inför är kanske världens första hållbarhetstal, för det är vad det handlar om. Ett hållbart samhälle där du och dina efterkommande får leva. Vi kan också läsa om hur ”denna lag inte är ofattbar eller ouppnåelig. Den finns inte uppe i himlen, den finns inte bortom havet, nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den” (5 Mosebok 30:11-14).

Det är klart vi ska lyssna till debatter, följa den politiska diskussionen, men glöm inte bort att också lyssna till ditt hjärta när du ska lägga din röst för liv och välsignelse för dig och dina efterkommande. Och glöm inte bönens kraft!

Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.
Amen.

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss