Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på universitet och högskolor i ett sammanhang där människor i olika åldrar formar sin framtid.

_Q4A2484

Foto: Alex & Martin / Ikon

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser, växtplatser och viloplatser kring frågor gällande identitet och existens som ofta väcks under denna period i livet. Hos Universitetskyrkan kan studenter till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt. Man ordnar också olika verksamheter, som gudstjänster, körer och samtalsgrupper.

Högskolekommittén

Universitetskyrkan har ett drygt 60-tal medarbetare verksamma vid landets universitet och högskolor. Verksamheten finansieras till största delen av kyrkorna själva. På nationell nivå arbetar den frikyrkliga högskolekommittén tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolegrupper kring aktuella frågor, fortbildning och temadagar.

Läs mer: Universitetskyrkan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
 • Kontaktperson

  Anette Brandt

  Anette Brandt
  Frikyrkornas konsulent, Kyrka-Högskola
  Telefon: 08-453 68 34
  anette.brandt(a)skr.org