9. Litteratur, material och organisationer

Kapitel 10, ”Litteratur, material och organisationer” från skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.

MATERIAL FRAMTAGET I KRISTNA SAMMANHANG:
I trygga händer – etisk vägledning för arbete bland barn och ungdomar. Frälsningsarmén, 2016.
Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Svenska kyrkan, 2011.
Kyrkornas ’NEJ’ till våld mot kvinnor – vad kan vi göra? Lutherska Världsförbundet/Svenska kyrkan. Uppsala 2002.
Beredskapsplan mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Stockholms katolska stift, 2010.
Ulrika Erlandsson, Med barnens trygghet i fokus. Katolska pedagogiska nämnden, 2016. Trygga tillsammans. Equmeniakyrkan, uppdateras årligen.
Helena Enoksson, Min kropp är min. Svenska kyrkan, Västerås stift 2002.
Marie F. Fortune, Responding to Clergy Misconduct, FaithTrust Institute, 2009.
Erik Lund, När det som inte får hända, händer. Krisarbete utifrån sexuella övergrepp mot barn och unga i kyrklig kontext. Teologiska högskolan, Stockholm, 2017.

KRING ÖVERGREPP OCH VÅLD MOT BARN
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Gisela Priebe, Marie Wadsby, Linda Jonsson, Cecilia Fredlund, Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015.
Mia Lingåker, Våga se signaler på sexuella övergrepp. Vägledning och främjande integritetsarbete. Gothia fortbildning, 2017.
Carl Göran Svedin & Lena Bank, red. Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar (Lund: Studentlitteratur), 2002.
Börje Svensson, De mest hatade. Om pedofiler och andra sexualbrottslingar. Ordfront, 2012.
När något har hänt: handbok för att stötta barn som upplevt svåra händelser. Rädda Barnen, 2017.
Sexuella övergrepp inom idrotten – om barnets rätt till en trygg idrott. Bris rapport, 2017:2.
Stopp! Min kropp. En handbok i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. (Anna Norlén) Rädda barnen 2013.

KRING ÖVERGREPP OCH VÅLD MOT VUXNA
Rebecka Bohlin & Sara Berg, Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet. Ordfront, 2013.
Caroline Engvall, Virtuell våldtäkt. Om unga och sexbilder på nätet. Kalla kulor förlag, 2015.
Josefin Grände, Lisa Lundberg & Maria Eriksson, I arbete med våldsutsatta kvinnor. Handbok för yrkesverksamma. Gothia fortbildning, 2014.
Gunnar Ringheim, Det som ikke skulle skje. Fortellinger om overgrep. En dokumentar om hvordan Kirken håndterer seksuelle krenkelser blant sine egne. Gyldendal, 2015.
Katarina Wennstam, Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på våldtäkt. 2002. Ny utgåva i Månpocket, 2012.

HEMSIDOR ORGANISATIONER
www.kvinnofrid.se Internetportal
www.roks.se Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
www.boj.se Brottsofferjourernas riksorganisation
www.hopp.org Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
www.bris.se Barnens rätt i samhället
www.rb.se Rädda Barnen
www.brottsoffermyndigheten.se Brottsoffermyndigheten
www.bra.se Brottsförebyggande rådet
www.bo.se Barnombudsmannen
www.do.se Diskrimineringsombudsmannen
www.kirkeligressurssenter.no Norsk ekumenisk stiftelse mot våld och sexuella övergrepp

HEMSIDOR KYRKOR *
Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/motsexuellaovergrepp/kontaktpersoner
www.svenskakyrkan.se/motsexuellaovergrepp/andra-organisationer
www.svenskakyrkan.se/kris/tips-for-dig-i-kris
www.svenskakyrkan.se/ovningar-vid-kris
Evangeliska Frikyrkan
efk.se/download/18.4ba5662715ca5ed04f716a37/1497621364036/Barnskyddspolicy+f%C3%B6r+bes%C3%B6kare.pdf
Frälsningsarmén
www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/barn–familj/container/Etisk-vagledning/
Equmeniakyrkan
equmeniakyrkan.se/trygga-tillsammans/
Pingst
https://www.pingst.se/sverige/pingst-omsorg/trygg-forsamling/
Alliansmissionen
sau.nu/ith
Adventistsamfundet
www.adventist.se/vi-varnar-om-dig/5904/2
Stockholms Katolska stift
www.katolskakyrkan.se/media/1172/vid-misstanke.pdf
www.katolskakyrkan.se/media/1171/beredskapsplan-mot-sexuella-overgrepp-pa-barn-och-ungdomar_2010.pdf
www.katolskakyrkan.se/media/2005/barnens-trygghet-i-fokus-2a-korr.pd

* = Denna information finns inte med i den tryckta versionen av skriften.  

Läs mer

Läs mer om skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”Länk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page