8. Utbildning och spridning av materialet

Kapitel 8 ”Utbildning och spridning av materialet” från skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.

Detta material riktar sig i huvudsak till kyrkor och ungdomsorganisationer. Vilken verkan och betydelse det kommer att få är till stor del avhängigt av hur det sprids, förankras och brukas i kyrkorna.

Vi rekommenderar att kyrkor och ungdomsorganisationer:
• informerar om och går igenom materialet i alla sina utbildningar för tjänst i kyrkorna
• informerar om och går igenom materialet i motsvarande utbildningar för frivilliga medarbetare
• anordnar utbildningar om detta material lokalt, regionalt och nationellt
• inför och förankrar rutiner på lokal och regional nivå, som säkerställer att nya anställda och frivilligarbetare informeras om dessa riktlinjer.

Läs mer

Läs mer om skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”: Länk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page