5. Att tillsätta tjänster och uppdrag

Kapitel 2, ”Att tillsätta tjänster och uppdrag” från skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.

Till det förebyggande arbetet hör också noggrannhet vid tillsättning av olika befattningar. Denna noggrannhet är viktig vid tillsättning av såväl anställningar som frivilliguppgifter.

Några punkter är särskilt viktiga:
• Håll intervjuer med dem som söker ett arbete eller vill bli frivillig ledare.
• Begär referenser – och ta sedan verkligen kontakt och hör vad referenten har att säga om den sökande. En bra fråga att ställa är ”Är det något vi bör veta?” Vaga eller tvetydiga upplysningar gör det nödvändigt med en noggrannare uppföljning av den sökande. Om denne bara har varit kortare perioder på flera olika ställen kan detta vara en varningssignal.
• Kontrollera tidigare brottslighet. Den som erbjuds ett arbete inom barnomsorg och skola måste idag uppvisa ett utdrag ur det så kallade belastningsregistret. Det gäller även när den som anställer är en organisation/förening/församling. Även vid ideella uppdrag är det numera möjligt att begära att registerutdrag visas upp. Vi rekommenderar att detta görs.
• Tillse att alla, anställda såväl som frivilliga, i kyrkornas verksamhet har klara befattnings- eller uppgiftsbeskrivningar. I dessa ska framgå det ansvar var och en har när det gäller uppmärksamhet på sexuella övergrepp, liksom den moraliska skyldigheten att ingripa när någon i ens närhet far illa. Vem man ska vända sig till om man misstänker att sexuella övergrepp har skett bör också finnas med. I samband med att anställningen respektive det frivilliga uppdraget börjar, bör den nye medarbetaren tillsammans med arbetsledaren göra en genomgång av de riktlinjer och regler som finns när det gäller sexuella övergrepp och trakasserier.
• Överväg att använda tidsbegränsade uppdrag och provanställningar.

OM REGISTERUTDRAG
Registerutdrag är inte är en garanti för att förhindra framtida övergrepp och kan därmed inte ersätta annat förebyggande arbete. Utdragen som visas upp får inte vara äldre än ett år och de får inte behållas av föreningen/församlingen, utan ska lämnas tillbaka till den som utdraget gäller. Föreningen/församlingen får göra en anteckning i register att utdrag har visats upp.

I belastningsregistret syns avtjänad påföljd i 10 år om den dömde är över 18 år och i 3 år om den dömde är under 18 år. Samtliga domar samt beslut om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse för sexualbrott och barnpornografi syns i registerutdraget.

Läs mer

Läs mer om skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”Länk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page