1. Inledning

Kapitel 1, ”Inledning” från skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.

Kyrkorna vill med dessa ekumeniska riktlinjer tydligt markera att sexuella övergrepp aldrig kan tolereras.

Det är idag väl känt att sexuella övergrepp sker också i kyrkliga miljöer. De ekumeniska riktlinjerna är ett sätt för medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd att lyfta dessa frågor och att visa på att, även om det inte är möjligt att helt undvika att sexuella övergrepp sker, så är det möjligt att minimera riskerna. Riktlinjerna innehåller också råd och tips om hur man ska och kan agera när övergrepp har skett. En trovärdig kyrka står på den utsattes sida och bidrar till att skapa rättvisa för den utsatte genom att hålla förövaren ansvarig för sina handlingar. Att försöka dölja det som skett genom att förtiga eller att inte agera skadar kyrkan mer än att öppet reda ut vad som skett och på olika sätt ta ansvar för det.

I kyrkorna i Sverige finns olika kategorier av ansvariga: ämbetsbärare och lekfolk, anställda, frivilligt engagerade och förtroendevalda. Till större delen omfattar riktlinjerna alla dessa. På de ställen där enbart någon av kategorierna åsyftas kommer detta att markeras. På samma sätt när det gäller de människor som riskerar att utsättas för övergrepp: barn, ungdomar och vuxna. Det mesta av texten handlar om alla tre grupperna. Vissa avsnitt handlar enbart om någon eller ett par av de tre och markeras också.

Riktlinjernas olika delar innehåller teologiska och principiella resonemang, men också praktiska tips och idéer om hur man kan gå tillväga i olika konkreta situationer.

Läs mer

Läs mer om skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”: Länk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page