Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer är ett allvarligt och försummat problem. Att vi som enskilda kristna och kyrkor reagerar tydligt mot sexuella övergrepp och trakasserier är en avgörande trovärdighetsfråga. Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska behöva utsättas för sexuella övergrepp.

Landets kyrkor har genom Sveriges kristna råd tagit fram riktlinjer för att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker. Kyrkorna vill med dessa texter tydligt markera att sexuella övergrepp aldrig kan tolereras.

Riktlinjerna innehåller råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett. Kyrkorna vill med detta tydligt markera att sexuella övergrepp aldrig kan accepteras. Därför har Sveriges kristna råd genom sina företrädare i styrelsen beslutat att anta riktlinjerna och rekommendera medlemskyrkor och ungdomsorganisationer att använda dem. Riktlinjerna innehåller teologiska och principiella resonemang, men också praktiska tips och idéer om hur man kan gå tillväga i olika konkreta situationer. Det finns också en sammanställd kortare punktlista som är ett sammandrag av innehållet i skriften.

En första version av riktlinjerna antogs 2003. Dessa har sedan reviderats och vidareutvecklats och antagits på nytt i februari 2018.

Innehåll

Innehåll i skriften Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer
(klicka på respektive kapitel):

Förord
1. Inledning
2. Teologiska grundtankar i korthet
3. Vad menar vi med sexuella övergrepp?
4. Förebyggande arbete
5. Att tillsätta tjänster och uppdrag
6. Ansvar gentemot den som blivit utsatt för övergrepp
7. Åtgärder gentemot den som är anklagad eller misstänkt
8. Utbildning och spridning av materialet
9. Litteratur, material och organisationer

Ladda ner

Ladda fritt ner hela skriften (PDF): Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

Beställ

Beställ skriften: https://www.skr.org/produkt/ekumeniska-riktlinjer-vid-sexuella-overgrepp-i-kyrkliga-miljoer/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page