Samlevnad

Ingen människa är en ö. Vi lever alla i relationer av olika slag. Kristen tro talar om att Gud vill människor väl och att vi är gåvor till varandra. Men livet tillsammans kan vara underbart och smärtsamt och allt däremellan.

kärlek

Foto: Mats Mickelsson / IKON.

Därför är människors samlevnad ett viktigt tema för kyrkornas undervisning och verksamhet. I liv och samtal vill kyrkorna dela erfarenheter och vägledning ur Bibel och tradition.

SKRs uppgift inom detta område är främst att formulera kyrkornas gemensamma ståndpunkter i offentlig debatt. Det sker till exempel genom debattartiklar, uttalanden och remissvar på statliga utredningar eller förslag.

Kyrkorna har formulerat en hållning och praxis kring sexuella övergrepp i skriften Ekumeniska riktlinjer kring sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer (utgiven 2018).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Kontaktperson

    Björn Cedersjö

    Björn Cedersjö, direktor
    Telefon: 08-453 68 23
    bjorn.cedersjo(a)skr.org