Enkät #Värme

Längre ner på sidan finns en enkät för dig som deltagit vid någon av #Värme-kurserna. Den tar cirka fem minuter att besvara.

 

Frågeformulär #Värme

Sveriges kristna råd fick i juni 2016 ett anslag från EUs asyl-, migrations- och integrationsfond, AMIF, för ett treårigt projekt kallat #Värme, Värdighet, medkänsla och kunskap.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page