Material

Material från kurser och seminarier som Sveriges kristna råd arrangerar inom migration/integration.

Ekumeniska nätverksdagarna för migration

Material från Immanuelskyrkan, Stockholm 11-12 april 2018.

Dr Riyadh al-Baldawi Kyrkornas natverksdagar 12 april 2018
Lankar Kyrkornas Natverksdagar 11-12-2018
Presentation Natverksdagarna 11-12 april 2018
Stefan Jonsson Kyrkornas natverksdagar 11 april 2018

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Natverksdagar Mikael Kurkiala

Kurs Konvertiter i asylprocessen

Material från kursen ”Konvertiter i asylprocessen”.

Utredning i ärenden gällande konversion
Björn Cedersjö Kursdag Konvertiter i asylprocessen 18 april 2018 
Materialtips från konvertitkurs 18 april 2018

Mer kapitel av det danska materialet
Michael Willams presentation trovärdighet
Migrationsverket Asylprocessen och statistik
M Williams Fiktiva fallbeskrivningar om konvertiter
M Williams Migrationsverkets punkter för utredning av konvertiter
Migrationsverket Prövning av tillförlitlighet och trovärdighet
Migrationsverket Rättsligt ställningstagande ang religion som asylskäl
P-O Byrskog Undervisning om kristen tro
M Drewes Intyg för dopkandidater i Hagfors pastorat

Kurs #Värme

Bildserier från pågående utbildningsdagar för projekt #Värme. De fem Power Point-presentationerna (PP) är den juridiska dagen uppdelad i sina beståndsdelar. PDF:en är hela den psykosociala dagen samlat.

Konvertiter jan 2016 (PP)
Krav (PP)
Värme familj (PP)
Värme grund (PP)
Värme LMA (PP)
Värme Psykosocialt stöd (PDF)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page