Martin Luther King-priset

Martin Luther King-dagen är en nationell helgdag i USA som firas den tredje måndagen i januari. Sedan 2003 firas dagen i Sverige på initiativ av Kristna Fredsrörelsen och  Equmeniakyrkan.

pris

Martin Luther King-priset delas ut till en person som:
– arbetar för fred och rättvisa.
– arbetar för ett bättre samhälle.
– visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

”Jag har en dröm! Så jag säger er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter, har en dröm. Det är en dröm… om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den innersta meningen i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde”.
Martin Luther King jr, Washington D C 28 augusti 1963

Martin Luther King drömde om att alla människor en dag ska kunna umgås som bröder och systrar. Kärnan i hans budskap var ickevåld, social rättvisa och fred. Han var spjutspets för en massiv kamp för jämlikhet och mot rasism. Hans kamp kom att förändra Amerika och hela världen för alltid. Hans starka övertygelse var att fred och frihet för alla är möjligt, inte bara för några.

Priset är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Sedan 2012 kallas priset Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda. Namnändringen beror på att priset också är en fortsättning på det ickevåldspris som den till Sveriges kristna råd knutna. Ickevåldsfonden delade ut under perioden 2002-2011.

Arrangörer

Bakom priset och firandet i Sverige står Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.

Läs mer om priset och hur du nominerar nya pristagare på martinlutherking.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page