Kyrka – Arbetsliv

Kyrka — Arbetsliv i Samverkan är en mötesplats där fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, kyrkor och samfund möts. En mötesplats där man kan föra samtal, dela erfarenheter och öka kunskapen om människan i arbetslivet.

Utgångspunkten är uppgiften att tillsammans hävda idén om det absoluta och okränkbara människovärdet i det moderna arbetslivet. En årlig konferens är den återkommande mötesplatsen.

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan samordnar SKRs insatser inom detta projekt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page