Klimat/Hållbar utveckling

Kyrkornas speciella bidrag i miljöarbetet utgår från tron på att Gud skapat jorden och att det Gud skapar är gott. Som en del av denna märkliga skapelse har människan av Gud anförtrotts ett särskilt ansvar att i ödmjukhet värna naturen och skydda skapelsen. Utifrån den grunden utvecklar kyrkorna sina övertygelser om vikten av att arbeta för en hållbar utveckling för planeten jorden.

Det mesta av arbetet sker av engagerade människor som i sina lokala församlingar och/eller olika föreningar arbetar för att värna skapelsen.

2013 lanserades skriften ”Värna den jord som Gud älskar”. I denna skrift diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

Arbetsgrupp

SKR har under flera år haft en särskild arbetsgrupp som fokuserat frågor om klimat och hållbar utveckling. Årligen ordnas någon form av mötesplats med reflektion och gemenskap. Genom debattartiklar, uttalanden och remissvar på statliga utredningar vill SKR påverka utvecklingen.

På lokal nivå rekommenderar Sveriges kristna råd samverkan med Omställningsrörelsen, Naturskyddsföreningen och andra liknande organisationer i arbetet för långsiktigt hållbar miljö.

Läs mer

Om Skapelsetid
Länkar och litteratur Skapelsetid

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Kontaktperson

    Björn Cedersjö

    Björn Cedersjö, direktor
    Telefon: 08-453 68 23
    bjorn.cedersjo(a)skr.org