Fred

Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges kristna råd, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa.

IMG_9189

Fred är så mycket mer än frånvaron av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. Dessa olika sorters fred hör ihop och förutsätter varandra.

Fred är inget som kommer av sig själv, fred måste byggas och vi bygger den tillsammans. Alla kan inte göra allt, men tillsammans lägger vi ett pussel som kan bli helt. Som kyrkor och samfund är vi en stor gemenskap där vi alla är delar av en och samma kropp.

Fred, rättvisa och hållbar utveckling har en egen portal på Sveriges kristna råds webb.

Läs mer: https://fred.skr.org/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page