Ekumeniska följeslagarprogrammet

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Sveriges kristna råd samordnar den svenska insatsen.

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI, bidra till att dämpa våld och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Läs mer: Följeslagarprogrammet

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page