Ekumenisk teologi

Inom området teologi underlättar Sveriges kristna råd (SKR) för kyrkorna att mötas i teologisk reflektion kring exempelvis kyrkosyn, mission, religionsteologi, spiritualitet, dop och gudstjänstfrågor. Detta sker genom olika arbetsgrupper och nätverk samt produktion av material.

Svenska missionsrådet och SKR:s gemensamma arbetsgrupp för missionsteologi möts till pilgrimssamtal på S:t Ignatios Andliga Akademi. Foto: Mikael Stjernberg.

Svenska missionsrådet och SKR:s gemensamma arbetsgrupp för missionsteologi möts till pilgrimssamtal på S:t Ignatios Andliga Akademi. Foto: Mikael Stjernberg.

Oftast översätts ordet teologi med ”läran om Gud” och ordet i sig är bildat av de grekiska orden för Gud (theos) och ord (logos), det vill säga ordagrant ”ord om Gud”. Man skulle också kunna beskriva det som ”att tala om Gud”. SKR:s uppdrag är att arbeta för kristen enhet. Inom ekumenisk området teologi läggs en teologisk grund för detta uppdrag. Rent praktiskt betyder det att SKR är en resurs inom det teologiska området för medlemskyrkorna. Exempelvis handlar det om att samla kyrkorna till seminarier och mötesplatser om teologi, produktion av skrifter samt att SKR svarar på teologiska frågor från media och allmänhet. Det finns även flera referens- och arbetsgrupper inom området, exempelvis arbetsgrupperna för religionsteologi och Faith and Order. Inom Faith and Order arbetar gruppen bland annat med vad kyrkan är, bland annat utifrån dokumentet Kyrkan – på väg mot en gemensam vision.

Arbetsgrupp

SKR har tillsammans med Svenska missionsrådet en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi som reflekterar inom området med hjälp av internationella och nationella inflöden av olika slag (konferenser, rapporter, tidskrifter, forskning med mera). Man följer bland annat arbetet inom Kyrkornas världsråd, Evangeliska världsalliansen, Lausannerörelsen och Vatikanen och vill bidra till att denna reflektion stimulerar det svenska missionsteologiska samtalet. Särskilt viktigt i detta arbete är dokumentet Tillsammans för livet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page