Handledarmaterial – så används materialet

Här finns ett studiematerial om ungas psykiska ohälsa som kan användas i församlingen. Studiematerialet är uppdelat i fem kapitel:

Så använder du materialet om ungas psykiska ohälsa. Foto: Linda Mickelsson/Ikon.

Kapitel 1:

Ledarsamling för unga ledare

Kapitel 2:

Ledarsamling för vuxna ledare

Kapitel 3:

Medarbetarsamling

Kapitel 4:

Tematräff om att vara anhörig

Kapitel 5:

Prata med konfirmander om psykisk ohälsa

Materialet är framtaget av studieförbundet Sensus.
sensus

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page