Kyrkornas ansvar

Du som är aktiv i en församling kan möta anhöriga till en person med psykiskt ohälsa. Här utvecklar vi frågan om mitt ansvar som kristen och kyrkornas ansvar när det handlar om att möta människor med psykisk ohälsa.

Du som är aktiv i en församling kan möta anhöriga till en person med psykiskt ohälsa. Här utvecklar vi frågan om mitt ansvar som kristen och kyrkornas ansvar när det handlar om att möta människor med psykisk ohälsa.

I den här delen handlar det om vårt ansvar som kristna och som kyrka i mötet med människor med psykisk ohälsa. Grundläggande i den kristna tron är att se, bekräfta och hjälpa vår nästa. Det innebär att vi ska ge ett gott bemötande till alla vi möter. Vår uppgift som kristna och kyrka är att finnas till för alla som söker sig till oss – att inkludera, välkomna och stötta varandra i livet när det är både lätt och tungt, sjukt eller friskt – och ju mer kunskap vi har om psykisk ohälsa – desto bättre blir bemötandet.

Vi ska känna till vilka de vanligaste psykiska funktionsnedsättningarna är och vad dessa innebär, känna till var vi ska hänvisa människor som är i behov av psykiatrisk hjälp, sprida hopp och även vara det vardagsstöd som vi kan vara som kyrka. När livet är stormigt kan vi finnas som ett stöd genom våra möten, samtal, gudstjänster och verksamheter.  Det är vårt ansvar, vårt kall och vår gåva som kristna och kyrka att kunna vara det och hjälpa varandra i både det lilla och det stora.

Podcast:

Bromma församling, Nanna och Irja (för att spela upp denna podcast krävs Adobe Flash):

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page