Så bemöter jag psykisk ohälsa

I församlingarna eller i det sociala arbetet möter medarbetare barn och unga som inte mår så bra. En del unga mår bara tillfälligt dåligt och mår bättre efter ett samtal med någon klok vuxen. Andra unga mår kanske sämre och behöver mer professionellt hjälp. Medarbetare i kyrkan bör ha en baskunskap om hur man bemöter barn och unga med psykiskt ohälsa. I den här delen kan du få tips om bemötandet av psykisk ohälsa.

Kunskap om bemötande av barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa är stor inom Sveriges kristna råds medlemsorganisationer. Myndigheter och brukar – och intresseorganisationer inom det civila samhället har på sina hemsidor delat med sig av sin kunskap om bemötandet av barn och unga med psykisk ohälsa.

Mer råd och stöd om bemötande av psykisk ohälsa:

Din Ungdomsmottagning på nätet
http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Atstorningar/Om-nagon-man-kanner-har-atstorningar/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Skada-sig-sjalv/Om-nagon-man-kanner-skadar-sig-sjalv/

Suicidzero
http://suicidezero.se/hjalp/hur-moter-man-nagon-som-forsokt-att-ta-sitt-liv/

Intresseföreningen Bipolär sjukdom (IBIS)
http://www.bipolarsjuk.se/bemotande.htm

Kunskapsguiden
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Bemotande.aspx

Studiematerial – om mötet med självskadebeteende
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/vard–vardgrannar/webutbildning.html

Ännu mer råd och stöd: 

Shedo – om självskadebeteende och ätstörningar
http://shedo.se/

Riksförbundet – Ungdom för social hälsa
http://www.rus-riks.se/

BRIS
https://www.bris.se/?pageID=327

Mind självmordslinjen
https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Snorkel – om depression
http://www.snorkel.se/

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd
http://spes.se/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page