Att vara anhörig

Anhörig – vem är det? Som ”anhörig” räknas den som ger stöd till någon som behöver. Den ”närstående” är den som tar emot hjälpen (enligt Socialstyrelsen). Som anhörig har man ofta ett stort och tungt ansvar. Du som är aktiv i en församling kan du möta anhöriga till en person med psykiskt ohälsa. För dig som möter anhöriga till personer med psykisk ohälsa kan det vara bra att veta att de har rätt att få stöd från kommunen som du kan hänvisa till.

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.
(Socialtjänstlagen, 5 kapitel 10 §, personer som vårdar eller stödjer närstående)

Här finns mer information och studiematerial om vad som kan vara bra att tänka på när du möter anhöriga:

Attention
http://atstorningar.se/anhorig-till-nagon-med-en-atstorning/

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa (anhörigprojektet)http://www.nsph.se/projekt/anhorigprojektet/

1177.se       
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Narstaende-till-nagon-som-har-atstorningar/?ar=True

Frisk och fri    
http://www.friskfri.se/om-atstorningar/narstaende/

Ätstörning.se 
http://www.atstorning.se/anhorig/anhoriginformation/stodgrupp-for-anhoriga/ http://bulimi.se/anhorig/

Studiematerial finns på:
www.shedo.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page